Er du nysgerrig efter at få dybere indsigt i, hvem du er?

Jeg tilbyder forskellige former for analyser og forløb, som alle har til formål at give dig et dybere kendskab til, hvem du er, og hvad der motiverer dig og får dig til at trives mest muligt.

Omdrejningspunktet for mine analyser og forløb er håndanalysen.

Jeg har mange års erfaring med at rådgive andre mennesker, og det er vigtigt for mig, at du oplever, at der er en god, tryg og rar atmosfære, hvor der er plads til at tale om det, der fylder. Alle samtaler med mig er derfor fortrolige – uanset om vi mødes fysisk hos mig, eller om vi taler sammen over Skype eller telefon. Du kan booke en analyse eller et forløb her.

HÅNDANALYSEN ER DIN GENVEJ TIL INDSIGT

Håndanalysens force er, at den går uden om alle ord og selvopfattelse, og direkte på din inderside. Håndanalysen afdækker din personlighed, dit temperament, din følelsesmæssige stil, måden du tænker på, dit forhold til din krop, dine talenter, muligheder og udfordringer. Den kan også pege på, om du har eventuelle indiskutable behov eller særlige talenter, som du har oparbejdet over længere tid, og som du nu skal til at bruge.

Herudover giver håndanalysen et øjebliksbillede af, hvor du er her og nu – om du trives på dit arbejde og derhjemme. Om du er i god balance, der hvor du er nu – eller om du er gået i tænkeboks omkring en situation i dit liv og dermed er tumler med, hvad dine næste skridt skal være.

Og tager vi dine fingerprints med, så får du også indblik i dit livsformål, livsskole og livslektion.

Håndanalysen kan altså både fungere som en personlighedstest og være dit indre landkort over, hvad der motiver dig og får dig til at trives, hvilket perspektiv du ser verden igennem, hvad der udfordrer dig samt være et spejl på dit nu. Håndanalysen er din genvej til indsigt. Du kan læse mere om håndanalysen herSe de forskellige produkter, sessioner og forløb, jeg tilbyder, her

ANDRE GENVEJE TIL INDSIGT

Ud over selve håndanalysen bruger jeg også en række andre værktøjer og metoder, når jeg har sessioner og forløb.

Det er primært værktøjer og metoder, som jeg har arbejdet med i forbindelse med rådgivning af ledere, udvikling af teams og min egen faglige og personlige udvikling – eksempelvis dialogtavlen, transaktionsanalysen, kortlægning af kompetencer, kortlægning af begrænsende overbevisninger, transformation af frygtstrategier, spørgsmål, refleksionsøvelser m.m..

Herudover arbejder jeg også med de mange redskaber, jeg har fået gennem min uddannelse som adfærdsdesigner, ligesom jeg trækker på de indsigter og øvelser, jeg får adgang til via Jack Canfields Train The Trainer-uddannelse.

I mine sessioner og forløb bruger jeg en kombination af rådgivning og coaching. Du kan booke en session eller et forløb her.

VÆLG DIN GENVEJ TIL INDSIGT

Du kan booke de forskellige produkter, sessioner og forløb, jeg tilbyder, her.